Akcie i fondy klesají. Změňte portfolio, ať nepřijdete o své investice

Ilustrační fotografie

Firmy i finanční trhy mají za sebou první letošní kvartál. Bilance obou není z důvodu preventivních vládních opatření proti šíření nákazy covid-19 nikterak růžová. To potvrzuje i Partners index podílových akciových fondů.

Vydáno: 4. 5. 2020

Pandemie covid-19 paralyzovala globální ekonomiku. Hospodářské ztráty jsou a budou vysoké a jedinou současnou jistotou je, že uplynulé konjunkturální roky vystřídá hospodářská recese, ne-li krize. Mnoho firem bude bojovat o přežití. Nejedna domácnost se bude muset uskromnit.

Většina států bude muset kvůli enormnímu zadlužení ubrat třeba na zvyšování penzí a mezd zaměstnancům placených z veřejných rozpočtů. Ekonomové zvolna začínají hovořit o budoucím zvyšování daní. Podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta by byl bláhový ten, kdo by očekával, že současná krize covid-19 mine finanční trhy.

„Krize na trzích způsobila až panický úprk některých investorů z akcií, což znamenalo pokles jejich cen. A zároveň způsobila i růst rizikových přirážek u méně kvalitních dluhopisů. Ergo kladivo dopadlo i na ceny dluhopisů. A to kvůli menší ochotě věřitelů půjčovat na rizikovější projekty či rizikovějším státům,“ vysvětluje Martin Mašát.

Z hlediska tuzemských investorů podle něj svou roli navíc sehrála i koruna, která proti euru během několika málo týdnů ztratila více než 10 procent. A dokonce je na slabších úrovních, než byla při intervencích České národní banky (ČNB) v letech 2013 až 2017.

Partners index podílových akciových fondů hlásí 19,9% propad
Všechny výše uvedené faktory a mnoho dalších jsou důvodem, proč investoři do podílových fondů své peníze v prvním letošním kvartále nezhodnotili. Ba právě naopak. Pokles hodnoty podílů činil podle Partners indexu akciových fondů bez desetiny 20 procent.

„Celých deset procent hodnoty zainvestovaných peněz investoři ztratili jen v březnu. O tom, že situace je mimořádná, svědčí i to, že během posledních tří měsíců i jinak dlouhodobě ziskové podílové fondy nyní ztrácí i na pětiletém horizontu pět procent,“ vysvětluje Mašát.

Upozorňuje i na to, že zatímco Partners index podílových akciových fondů, které investují do akcií vyspělých zemí, zaznamenal za první čtvrtletí propad o 19,9 procenta, Partners index podílových akciových fondů, které investují do nerozvinutých zemí, ztratil 21,9 procenta. Jakkoli zní uvedená čísla katastroficky, z hlediska desetiletého investičního horizontu vypadají o poznání příznivěji. A to zejména u akcií firem z vyspělých trhů.

Ze srovnání výsledků akciových fondů na desetiletém horizontu vyplývá, že investice do fondů, které nakupují akcie na vyspělých trzích, se vyplatily více. Zatímco Partners index podílových akciových fondů na vyspělých trzích dosáhl plusových 59 procent, index fondů, které investují do akcií v nerozvinutých zemích, činil 7,4 procenta.

Partners index podílových dluhopisových fondů dosáhl 1,2 %
Podle Martina Mašáta přesně v rozporu s učebnicovými poučkami začaly při propadu akcií klesat i státní dluhopisy. A to se týkalo i českých státních dluhopisů. Ty totiž globální investoři, kteří do nich hromadně investovali v roce 2013 až 2017 z důvodu intervencí ČNB, vnímají jako rizikové. To proto, že Česko je pro globální investory rozvíjející se trh, a proto i rizikový trh.

„A to vše dohromady se nám nyní vrací. V březnu došlo k masivnímu výprodeji nejen spekulativních dluhopisů (HY), kde kvůli větší rizikovosti investoři požadují mnohem vyšší výnos, a tedy nižší ceny,“ říká Mašát

Jeho slova potvrzuje i Partners index podílových dluhopisových fondů, které investující do státních dluhopisů a kvalitních korporátních dluhopisů. Ten za první čtvrtletí dosáhl růstu jen 1,2 procenta, což je při propadu cen akcií a útěku investorů do bezpečí, tristní údaj. Bezpečné dluhopisy dokonce na 3letém a 5letém horizontu klientům nic nepřinesly.

Partners index podílových smíšených fondů je 9,6 %
Smíšené fondy (dluhopisy a akcie) jsou mix mnoha investičních strategií, které jsou často nečitelné a v průběhu investorova života se mění. Tyto fondy jsou ale i tak v České republice z historických důvodů velmi oblíbené. A to i přesto, že poplatky za ně bývají stejně vysoké jako u čistě akciových fondů, kde jejich správci jen obchodují mnohem častěji než správci smíšených fondů, tedy i s vyššími náklady.

I v případě těchto fondů zaúřadovala krize covid-19, respektive propad cen akcií, korekce cen dluhopisů a oslabení koruny. Na druhé straně tyto fondy díky svému charakteru aktuálně nepropadly tolik jako čistě akciové fondy. Partners index smíšených podílových fondů ukázal za první kvartál pokles -9,6 procenta. Za posledních deset let pak plus 17,9 procenta, což je i přes současný propad v případě smíšených fondů stále solidní výsledek.

Co dělat s portfoliem, když přijde covid-19
Cílem manželů Svobodových bylo uložit prostředky s takovým zhodnocením, které by překonávalo inflaci. A protože nespěchali na výplatu peněz, spolu s finančním poradcem zvolili 15letý investiční horizont a úměrně k délce své investice i vyvážený rizikový profil.

Finanční poradce jim pak k 1. 1. 2020 postavil vyvážené portfolio s rozložením do následujících tříd aktiv:

Podílové akciové fondy – akcie ČR: 175 000 Kč
Podílové akciové fondy – vyspělé trhy: 150 000 Kč
Podílové akciové fondy – rozvíjející se trhy: 75 000 Kč
Podílové dluhopisové fondy: 100 000 Kč
Celkem: 500 000 Kč

Svobodovi neměli hned na začátku investice štěstí a trhy začaly poměrně velkými propady hned v 1. čtvrtletí z důvodu krize covid-19.

Portfolio manželů Svobodových se tak už 31. 3. 2020 dostalo do ztráty.

Podílové akciové fondy – akcie ČR: 172 900 Kč
Podílové akciové fondy – vyspělé trhy: 120 150 Kč
Podílové akciové fondy – rozvíjející se trhy: 58 575 Kč
Podílové dluhopisové fondy: 87 000 Kč
Celkem: 438 625 Kč

Ztráta 61 375 korun přiměla manžele Svobodovy k rozhodnutí znovu se s finančním poradcem sejít a probrat aktuální situaci. Poradce jim na schůzce vysvětlil, že pokud teď svou investici stáhnou, zrealizují pouze ztrátu, a to by byla chyba, zvlášť když zainvestované peníze nepotřebují. Zároveň jim nabídl tři možnosti, jak současnou situaci uchopit.

Dodržet časový horizont, investice je dlouhodobá a propad pouze krátkodobý.

Doplnit portfolio o další investice do fondů. Na trzích se dnes nakoupí mnohem levněji, než když na trhy vstupovali.

Rebalancovat portfolio s cílem investovat agresivněji a využít levných cen na trhu, bez nutnosti dávat další peníze. Investiční horizont je ještě dostatečně dlouhý pro možné krátkodobé dynamičtější nastavení.

Po zvážení daných variant se tedy Svobodovi rozhodli pro rebalancování původně nastaveného portfolia. Poradce převedl 87 000 Kč z konzervativního řešení z akciových fondů investujících do akcií českých firem do fondů, které investují odvážněji. To znamená, že do podílových fondů investujících na vyspělých trzích vložil 58 000 Kč a do podílových fondů investujících do vyspělých trhů 29 000 Kč.

Od 1. 4. 2020 mají Svobodovi portfolio rozloženo následovně:

Podílové akciové fondy – akcie ČR: 85 900 Kč
Podílové akciové fondy – vyspělé trhy: 178 150 Kč
Podílové akciové fondy – rozvíjející se trhy: 87 575 Kč‘
Podílové dluhopisové fondy: 87 000 Kč

Cílem rebalancování u portfolia nastaveného na patnáct let je krátkodobě zvýšit dynamičtější část portfolia a tím využít aktuálně zajímavých slev na trhu. V konečném důsledku pak do dlouhodobého portfolia přinést zajímavější výnos. Důvodem je, že akciové trhy mají ještě dostatečně dlouhý časový prostor, aby se dostaly do pozitivních čísel.

V případě, že se vrátí minimálně na původní hodnotu, kdy došlo k prvotní investici, mělo by dojít ke zpětnému rebalancování, tak aby se portfolio dostalo do svého původního rozložení dle tříd aktiv v souladu s rizikovým profilem klientů.

Zdroj: iDNES.cz