Proč vyměnit staré penzijní spoření za nové

Ilustrační fotografie

Spoříte si na penzi a záleží vám na tom, co se s vašimi penězi děje? Chtěli byste mít nachystanou rezervu při odchodu do důchodu? Chcete ze svých úspor získat za cenu přiměřeného rizika maximální výnos? Lukáš Urbánek, poradce Partners, vysvětluje, jak na to.

Vydáno: 1. 6. 2020

1. Potenciál překonat inflaci
Málokterý střadatel si uvědomuje, že jeho největším nepřítelem je inflace. Inflace je neviditelný žrout úspor a je potřeba s ní počítat. Transformované penzijní fondy (TF) inflaci nepřekonávají a ani nemohou. Jejich strategie jim to ze zákona (garance nezáporného zhodnocení) nedovoluje.

Svým průměrným výnosem zaostávají o 0,7 % a to znamená, že na 15letém horizontu ztratí úspory účastníka přibližně 10 % své hodnoty. Doplňkové penzijní spoření (DPS) dovoluje nastavit strategii více dynamickou (s větším podílem akcií). Právě akciové portfolio je zárukou pro překonání inflace na dlouhodobém horizontu.

Trocha názvosloví
Penzijní připojištění = Transformovaný fond (TF):
jedná se o původní penzijní spoření, které u nás existuje od roku 1995 a tyto smlouvy bylo možné uzavírat až do konce roku 2012. Využívá ho přes 3,3 milionu lidí, kteří si tímto způsobem spoří na důchod. Největší výhodou a nevýhodou tohoto spoření je garantovaný výnos, resp. garance nezáporného zhodnocení. V portfoliu penzijních fondů jsou z 95 % bezpečné státní dluhopisy.

Doplňkové penzijní spoření (DPS): jde o nové penzijní spoření, které je k dispozici teprve od roku 2013. Celkem si v něm formou účastnických fondů spoří 1,4 milionu lidí. Není zde žádná garance výnosu. Lze si zvolit vlastní investiční strategii. Účastník si sám stanovuje rizikovost a s tím související potenciální výnos portfolia.

 

2. Vyšší výnos
Každopádně vyšší výnos znamená automaticky vyšší riziko. Při spoření na období 10, 15 a více let se ovšem riziko již snižuje. Z pohledu inflace se dlouhodobá investice do akciového portfolia stává bezpečnější než do státních dluhopisů. Riziko v případě doplňkového penzijního spoření (DPS) lze charakterizovat jako dočasnou ztrátu hodnoty úspor. Je to dáno tím, že akciové trhy jsou v krátkodobém horizontu více volatilní (více kolísají), ale v dlouhodobém horizontu dosahují vyššího výnosu než státní dluhopisy.

Budeme-li počítat s rozdílem výnosu mezi státními dluhopisy v transformovaném penzijní fondu (TF) a akciemi (DPS – dynamická strategie) ve výši 3procentních bodů, může se jednat v konečném důsledku o částku ve výši 250 000 korun (výsledek porovnání na 160 reálných klientech kanceláře). Jen za posledních 7 let je rozdíl mezi výnosy TF a DPS s dynamickou strategií více jak 60 %. A to už je rozdíl, nad kterým se vyplatí zamyslet.

Hlavní rozdíly mezi TF a DPS

V samotném základu jsou si obě varianty rovnocenné. Státní příspěvek, možnost příspěvku zaměstnavatele, daňové úlevy a možnost jednorázového výběru v 60 letech platí pro obě varianty. Transformované fondy umožňují čerpat tzv. výsluhovou penzi (možnost výběru poloviny naspořených prostředků) po 15 letech spoření. V DPS tato možnost není. Hlavní a zásadní rozdíl v obou variantách je strategie, se kterou se zhodnocují úspory účastníkům. TF garantují nezáporné zhodnocení. DPS může být i v mínusu.

 

3. Možnost změny penzijní společnosti
Od roku 2013 jsou všichni klienti TF rukojmími svých penzijních společností. Přitom dosažené výnosy se mohou v jednotlivých letech výrazně lišit a liší se i dlouhodobě. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším fondem je 0,71procentního bodu. Na 15 letech tedy opět rozdíl cca 10 % v hodnotě úspor. Pokud přejde klient penzijní společnosti z TF do DPS, může následně změnit také penzijní společnost. Spoří-li si v celkové lhůtě déle jak 5 let, je změna penzijní společnosti zdarma. Jinak za poplatek 800 korun. Penzijní společnosti o možnosti přejít do DPS své klienty záměrně neinformují.

4. Větší flexibilita ve spoření
Zde by se slušelo říct, že DPS nemá se spořením nic společného. Jedná se o čistokrevnou investici do cenných papírů (dluhopisy, akcie). Každopádně každá penzijní společnost nabízí povinně jeden konzervativní fond a následně několik dalších více dynamických strategií. Každý klient si potom může nastavit svoji strategii individuálně a změnu v nastavení lze zdarma provádět každý rok.

5. Možnost odejít do předdůchodu
Jedním z benefitů a výhod DPS je možnost odejít do předdůchodu. Nutno podotknout, že tuto možnost lze získat kdykoliv a stačí přejít z TF do DPS. Do předdůchodu lze odejít až 5 let před dovršením důchodového věku, ale podmínkou jsou úspory umožňující výplatu renty ve výši 30 % průměrné hrubé mzdy. Výhodou předdůchodu potom je, že se tato doba započítává do odpracované doby a pozitivně potom ovlivňuje výši starobního důchodu.

Kdy se přechod z TF do DPS nevyplatí?
Každá mince má samozřejmě dvě strany. Přechod z TF není tedy pro každého. Pokud nám zbývá méně jak 5 let a plánujeme své úspory vybrat formou jednorázového vyrovnání, pravděpodobně nemá smysl tuto změnu provádět. Zároveň, pokud plánujeme v blízké době sami sobě vytunelovat penzijní úspory tím, že si vybereme výsluhovou penzi po 15 letech spoření, není taktéž potřeba cokoliv měnit. Pro všechny ostatní případy bude přechod do DPS pravděpodobně výhodnější.

Je změna výhodná i v současné situaci, kdy se finanční trhy propadly o 30 %? Ano, je. Dokonce nejvýhodnější za celou dobu existence doplňkového penzijního spoření. Propad na trzích okolo 30 % je z investičního hlediska spíše příležitost než důvod k obavám.

V historii bylo možné od roku 1945 sledovat celkem 12 významných propadů na finančních trzích s propadem v průměru 27 % (nejvíce v roce 2008–2009, kdy se jednalo o propad o 56 %). Ale také bylo možné sledovat oživení finančních trhů v následujících měsících. Kdy po jednom roce trhy vydělávaly v průměru 15 %, po třech letech 46 % a po 5 letech dokonce 120 % (zdroj: finanční magazín – FONDSHOP 6/2020).

Nevíme, jakým způsobem se bude vyvíjet aktuální situace, ale víme, že dříve nebo později finanční trhy ztrátu doženou. Firmy začnou opět vyrábět, prodávat, vydělávat a generovat akcionářům zisky. Ekonomika se vrátí k normálu. Z pohledu horizontu 5 a více let se tedy jedná o zajímavou příležitost.

Co dělat, pokud již DPS mám?
To vám gratulujeme, ale ani vy nemáte vyhráno. Zkontrolujte si nastavení své smlouvy, jestli strategie na smlouvě je v souladu s vaším investičním horizontem. Při horizontu nad 15 let je jedinou správnou variantou dynamická strategie. S kratším horizontem a s vyšší hodnotou úspor (ti co už přechod provedli) by měla být strategie konzervativnější podle individuální situace daného investora.

iDNES.cz